Carlsen Comics

Akira (26)
Blood+ (5)
Crown (6)
DNA² (5)
E's (13)
Eight (4)
Eureka (6)
Fake (7)
FLCL (2)
I''s (17)
Ikkyu (4)
Ja-Dou (6)
Kajika (1)
Keyla (2)
Kizuna (11)
Naruto (55)
Negima (24)
Neji (1)
R2 (3)
Sarah (14)
Trigun (6)
Utena (5)
Wish (6)
X (20)
Xenon (1)
Zetsuai (18)
Zeus (2)